Titel: Am Stazer See - Notenblatt - mp3

Kritischer Bericht Edition Bündner Komponisten

Robert Cantieni (1873-1954)

Robert Grossmann, Bearbeiter

 

Werkverzeichnis Robert Cantieni: 255(a)

Besetzung: Gemischter Chor S A T B

Textdichter: Florian Grand (? G. F. Caderas)

 

Kompositionsjahr: 1909

 

Manuscript: Autograph Robert Cantieni

 

Besitz: Robert Cantieni Archiv, Chur

Kritischer Bericht:

Vergleich „Sper il lej da Staz“