Titel: Traum - Notenblatt - mp3

Kritischer Bericht Edition Bündner Komponisten

Robert Cantieni (1873-1954)

Robert Grossmann, Bearbeiter

 

Werkverzeichnis Robert Cantieni: 249

Besetzung: Gemischter Chor S A T B

Textdichter: Volkslied (Joachim August Zarnack, Sammlung „Deutsche Volkslieder“ II, Berlin, 1820)

 

Kompositionsjahr: 1921

 

Manuscript: Autograph Robert Cantieni, 1 Seite

 

Besitz: Robert Cantieni Archiv, Chur