Titel: L’ultim‘ ögliada - Notenblatt - mp3

 

Kritischer Bericht Edition Bündner Komponisten

Edgar Cantieni (1911-1981)

Robert Grossmann, Bearbeiter

 

Titel: L’ultim‘ ögliada

Werkverzeichnis Edgar Cantieni:

Besetzung: Gemischter Chor

Textdichter: Gian Gianett Cloetta

Kompositionsjahr:

Uraufführung:

Manuscript: Autograph Edgar Cantieni, 1 Seite

Besitz: Maja Cantieni, Basel

 

Kritischer Bericht:

Takt 13, Bass, vierte Achtelnote, a statt g