Titel: Cur cha'l di va a dormir - Notenblatt - mp3

Kritischer Bericht Edition Bündner Komponisten

Robert Cantieni (1873-1954)

Robert Grossmann, Bearbeiter

 

Werkverzeichnis Robert Cantieni: 38

Besetzung: Männerchor Tenor 1,2, Bass 1,2

Textdichter: Men Rauch

 

Kompositionsjahr: 1925

 

Manuskript: Autograph Robert Cantieni, 1 Seite

 

Besitz: Robert Cantieni Archiv, Chur